top of page
Header.png

אופן ניהול פרוייקט

1. בחינת התהליכים מצב קיים \ מצב רצוי (ביצוע תצפיות)

2. בחינת תשתיות נתונים נדרשות – איתורים, מק"טים, ברקודים, יחידות אירוז וכד'.

3. החלטה על סוג הWMS הנדרש \ רצוי וביצוע הצטיידות בהתאם.

4. ביצוע התקנת סביבת WMS2 בשרתי החברה

5. בחינת והצטיידות תשתיות חומרה נדרשות.

            - מדפסות למדבקות

            - מסופונים

            - WIFI בכלל שטחי התפעול במחסן

            - תוכנת בר טנדר

6. ביצוע אפיון תהליכים בשרשרת הלוגיסטית

            - הגדרת דרישות ותהליכי במחסן (קבלה,אחסון, ליקוט, בדיקה, החזרה לספק, החזרה מלקוח, ספירה ועוד)

7. בניית מסכי המסופון בהתאמה לדרישות הלוגיסטיות של המחסן

8. הגדרת אסטרטגיית ליקוט (ללקוחות Pick ומעלה).

9. ביצוע הקמת חברת WMS

            - הגדרות מערכת והתאמות לקליטת מערכת WMS.

10. ביצוע טסטים בסביבה מבוקרת (שרת טסט\ סביבת משחקים)

11. ביצוע הדרכות למפעיל\ ת מערכת.

12. ביצוע הדרכות לצוות העובדים.

13. ביצוע ספירת מלאי\ העברת מלאי לאיתורים.

14. עליה לאוויר.

bottom of page