top of page
Header.png

מתן פתרונות לוגיסטים

תכנון וארגון מחסנים לוגיסטיים

​אינטגרציה ומבחני קבלה (סימולציות  בשטח לפני עלייה  לאוויר):

 • אפיון מדבקות ,איתור שילוט וסימוני רצפה ברמת הוצאה לספקים.

 • הגדרת מבחני קבלה נדרשים עם הספק.

 • מדדים לאישור המערכת . 

 • מוכנות המערכת לעלייה לאוויר.

​עלייה לאוויר – Go-Live:

 • בדיקת מוכנות המחסן לקראת עלייה לאוויר.

 • ניהול מהלך העלייה לאוויר.​

 • ניהול הפרוייקט ( מרכיב היקפי המתבצע לאורך הפרוייקט)

 • קביעת לוחות זמנים.

 • קביעת אבני דרך לפרויקט.

 • ניהול לו"ז ביצוע העבודה. 

 • הנחייה מקצועית, ליווי ובקרה מול הגורמים השונים בפרויקט: מערכות מידע, ספק התוכנה, ספקי החומרה, עובדי המחסן וכד'.

 • הנחיית עבודה לצוותי ההפעלה.

 • בדיקת ואישור תוכניות הדרכה ברמות השונות.

​אינטגרציה (מרכיב היקפי המתבצע לאורך הפרויקט):

 • הנחיה וליווי תהליך הכנת המחסן לפעילות מבצעית מלאה כולל כל מרכיבי  המערכת (חומרה, תוכנה, ציוד, שילוט וכד').

 • תיאום  בין ציוד החומרה לבין רשת התקשורת.

 • אינטגרציה בין ציוד החומרה לבין מערכת ה- WMS .

צוות הפרוייקט:

 • צוות הפרויקט יכלול 2-3 אנשי מקצוע מנוסים.

 • בצוות ישתתפו לפחות 2  אנשים  מחברתכם (לוגיסטיקה  והנהלה).

תהליכי עבודה מפורט

לימוד תהליכי העבודה ואפיון תהליכים:  

 • לימוד תהליכי העבודה  (ניהול כ"א ומשימות, קליטה, אחסון, ריענון, ליקוט, הפצה, בקרת מלאי וכד').

 • עיצוב תפיסת התפעול המיטבית.

 • אפיון תהליכים  מרכזיים.

​אפיון והכנת מסמך  דרישה (תוכנה וטכנולוגיה):            

 • הכנת בקשה להצעת מחיר\תקציב מספקי מערכות  ה- WMS.

 • הכנת מסמך דרישות שיצא גם כאפיון לפריוריטי, או כמסמך דרישות לספקי מערכות WMS ולספקי  הטכנולוגיה. (מסופונים, תקשורת אלחוטית, מדפסות)

 • הבהרה ובחינה של ההשקעה בממשקים במערכת המרכזית פריוריטי.       

 • קבלה וניתוח הצעות מספקי התוכנה, וספקי הטכנולוגיה.

 • השוואה פונקציונאלית של המרכיבים השונים בתוכנה והטכנולוגיה.

 • בניית SOW לפרויקט.              

פיקוח על  ניתוח מערכת  -
Detail Design:

 • הגדרת תהליכי עבודה ואלגוריתמים.

 • אישור המפרט התפעולי  וה – Gap Analysis שייכתב ע"י הספק.

 • עזרה והכוונה בהגדרת ממשקים למערכת ה - Host. 

פיקוח על בדיקות תוכנה (בדיקות מעבדה):                        

 • פיקוח על בחינות לתהליכי עבודה כולל אינטגרציה עם ציוד RF.

 • פיקוח על בחינות זמני תגובה למערכת.

 • פיקוח על בדיקת ממשקים בין המערכות.

 • אישור מוכנות המערכת לבדיקות אינטגרציה בשטח.

bottom of page