top of page
Header.png

ספירת מלאי

פתרון זה הינו פתרון זמין וקל לביצוע ספירות מלאי המתבסס על אפליקציה ייעודית.

אפליקציה זו מבוססת על תשתיות פריוריטי ואינה דורשת בניה ממשק כל שהוא, בסיום ביצוע הספירה ע"י האפליקציה נוצרת  בפריוריטי ספירת מלאי לאישור  ללא צורך בהטענה \ קישור קבצים חיצוניים.

bottom of page