top of page
100.JPG

תכנון וארגון מחסנים לוגיסטיים

תהליכי עבודה מפורט

לימוד תהליכי העבודה  ואפיון תהליכים :  

 • לימוד תהליכי העבודה  (ניהול כ"א ומשימות, קליטה, אחסון, רענון, ליקוט, הפצה,בקרת מלאי וכד').

 • עיצוב תפיסת התפעול המיטבית .

 • אפיון תהליכים  מרכזיים .

​אפיון והכנת מסמך  דרישה ( תוכנה וטכנולוגיה ) :            

 • הכנת בקשה להצעת מחיר \ תקציב מספקי מערכות  ה- WMS   .

 • הכנת מסמך דרישות שיצא  גם כאפיון לפריוריטי , או כמסמך דרישות לספקי         

 • מערכות WMS    לספקי  הטכנולוגיה. (מסופונים,תקשורת אלחוטית, מדפסות )

 • הבהרה ובחינה של ההשקעה בממשקים במערכת המרכזית פריוריטי.       

 • קבלה וניתוח הצעות מספקי התוכנה, וספקי הטכנולוגיה.

 • השוואה פונקציונאלית של המרכיבים השונים בתוכנה והטכנולוגיה.

 • בניית SOW לפרויקט.                             

פיקוח על  ניתוח מערכת  - Detail Design :

 • הגדרת תהליכי עבודה ואלגוריתמים.

 • אישור המפרט התפעולי  וה – Gap Analysis שייכתב ע"י הספק.

 • עזרה והכוונה בהגדרת ממשקים למערכת ה - Host. 

פיקוח על בדיקות תוכנה (בדיקות מעבדה):                        

 • פיקוח על בחינות לתהליכי עבודה כולל אינטגרציה עם ציוד RF.

 • פיקוח על בחינות זמני תגובה למערכת.

 • פיקוח על בדיקת ממשקים בין המערכות.

 • אישור מוכנות המערכת לבדיקות אינטגרציה בשטח.

​אינטגרציה ומבחני קבלה (סימולציות  בשטח לפני עלייה  לאוויר):

 • אפיון מדבקות ,איתור שילוט וסימוני רצפה ברמת הוצאה לספקים.

 • הגדרת מבחני קבלה נדרשים עם הספק.

 • מדדים לאישור המערכת . 

 • מוכנות המערכת לעלייה לאוויר.

​עלייה לאוויר – Go-Live :

 • בדיקת מוכנות המחסן  לקראת עלייה לאוויר .

 • ניהול מהלך העלייה לאוויר .​

 ניהול הפרוייקט ( מרכיב היקפי המתבצע לאורך הפרוייקט )

 • קביעת לוחות זמנים.

 • קביעת אבני דרך לפרויקט .

 • ניהול לו"ז ביצוע העבודה . 

 • הנחייה מקצועית , ליווי ובקרה מול הגורמים השונים בפרויקט : מערכות מידע , ספק התוכנה , ספקי החומרה , עובדי המחסן וכד' .

 • הנחיית עבודה לצוותי ההפעלה.

 • בדיקת ואישור תכניות הדרכה ברמות השונות.

​אינטגרציה ( מרכיב היקפי המתבצע לאורך הפרויקט ) :

 • הנחיה וליווי תהליך הכנת המחסן לפעילות מבצעית מלאה כולל כל מרכיבי  המערכת (חומרה, תוכנה, ציוד, שילוט וכד').

 • תיאום  בין ציוד החומרה לבין רשת התקשורת.

 • אינטגרציה בין ציוד החומרה לבין מערכת ה-  WMS .

​ צוות הפרוייקט :

 • צוות הפרויקט יכלול 2-3 אנשי מקצוע מנוסים .

 • בצוות ישתתפו לפחות 2  אנשים  מחברתכם (לוגיסטיקה  והנהלה).

bottom of page