top of page

1. בחינת התהליכים מצב קיים \ מצב רצוי (ביצוע תצפיות)

2. בחינת תשתיות נתונים נדרשות – איתורים ,מק"טים, ברקודים ,יחידות אירוז וכד'.

3. החלטה על סוג הWMS הנדרש \ רצוי וביצוע הצטיידות בהתאם.

4. ביצוע התקנת סביבת WMS2 בשרתי החברה

5. בחינת והצטיידות תשתיות חומרה נדרשות.

            -מדפסות למדבקות

            -מסופונים

            -WIFI בכלל שטחי התפעול במחסן

            -תוכנת בר טנדר

6. ביצוע אפיון תהליכים בשרשרת הלוגיסטית

            -הגדרת דרישות ותהליכי במחסן (קבלה,אחסון,ליקוט,בדיקה,החזרה לספק, החזרה מלקוח, ספירה ועוד)

7. בניית מסכי המסופון בהתאמה לדרישות הלוגיסטיות של המחסן

8. הגדרת אסטרטגיית ליקוט (ללקוחות Pick ומעלה).

9. ביצוע הקמת חברת WMS

            -הגדרות מערכת והתאמות לקליטת מערכת WMS.

10. ביצוע טסטים בסביבה מבוקרת (שרת טסט\ סביבת משחקים)

11. ביצוע הדרכות למפעיל\ ת מערכת.

12. ביצוע הדרכות לצוות העובדים.

13. ביצוע ספירת מלאי\ העברת מלאי לאיתורים.

14. עליה לאוויר.

שלבים מרכזיים בניהול פרוקיט WMS

תהליכי עבודה מפורט

לימוד תהליכי העבודה  ואפיון תהליכים :  

 • לימוד תהליכי העבודה  (ניהול כ"א ומשימות, קליטה, אחסון, רענון, ליקוט, הפצה,בקרת מלאי וכד').

 • עיצוב תפיסת התפעול המיטבית .

 • אפיון תהליכים  מרכזיים .

​אפיון והכנת מסמך  דרישה ( תוכנה וטכנולוגיה ) :            

 • הכנת בקשה להצעת מחיר \ תקציב מספקי מערכות  ה- WMS   .

 • הכנת מסמך דרישות שיצא  גם כאפיון לפריוריטי , או כמסמך דרישות לספקי         

 • מערכות WMS    לספקי  הטכנולוגיה. (מסופונים,תקשורת אלחוטית, מדפסות )

 • הבהרה ובחינה של ההשקעה בממשקים במערכת המרכזית פריוריטי.       

 • קבלה וניתוח הצעות מספקי התוכנה, וספקי הטכנולוגיה.

 • השוואה פונקציונאלית של המרכיבים השונים בתוכנה והטכנולוגיה.

 • בניית SOW לפרויקט.                             

פיקוח על  ניתוח מערכת  - Detail Design :

 • הגדרת תהליכי עבודה ואלגוריתמים.

 • אישור המפרט התפעולי  וה – Gap Analysis שייכתב ע"י הספק.

 • עזרה והכוונה בהגדרת ממשקים למערכת ה - Host. 

פיקוח על בדיקות תוכנה (בדיקות מעבדה):                        

 • פיקוח על בחינות לתהליכי עבודה כולל אינטגרציה עם ציוד RF.

 • פיקוח על בחינות זמני תגובה למערכת.

 • פיקוח על בדיקת ממשקים בין המערכות.

 • אישור מוכנות המערכת לבדיקות אינטגרציה בשטח.

​אינטגרציה ומבחני קבלה (סימולציות  בשטח לפני עלייה  לאוויר):

 • אפיון מדבקות ,איתור שילוט וסימוני רצפה ברמת הוצאה לספקים.

 • הגדרת מבחני קבלה נדרשים עם הספק.

 • מדדים לאישור המערכת . 

 • מוכנות המערכת לעלייה לאוויר.

​עלייה לאוויר – Go-Live :

 • בדיקת מוכנות המחסן  לקראת עלייה לאוויר .

 • ניהול מהלך העלייה לאוויר .​

 ניהול הפרוייקט ( מרכיב היקפי המתבצע לאורך הפרוייקט )

 • קביעת לוחות זמנים.

 • קביעת אבני דרך לפרויקט .

 • ניהול לו"ז ביצוע העבודה . 

 • הנחייה מקצועית , ליווי ובקרה מול הגורמים השונים בפרויקט : מערכות מידע , ספק התוכנה , ספקי החומרה , עובדי המחסן וכד' .

 • הנחיית עבודה לצוותי ההפעלה.

 • בדיקת ואישור תכניות הדרכה ברמות השונות.

​אינטגרציה ( מרכיב היקפי המתבצע לאורך הפרויקט ) :

 • הנחיה וליווי תהליך הכנת המחסן לפעילות מבצעית מלאה כולל כל מרכיבי  המערכת (חומרה, תוכנה, ציוד, שילוט וכד').

 • תיאום  בין ציוד החומרה לבין רשת התקשורת.

 • אינטגרציה בין ציוד החומרה לבין מערכת ה-  WMS .

​ צוות הפרוייקט :

 • צוות הפרויקט יכלול 2-3 אנשי מקצוע מנוסים .

 • בצוות ישתתפו לפחות 2  אנשים  מחברתכם (לוגיסטיקה  והנהלה).

bottom of page