top of page
Anchor 1
400.PNG

פתרון זה הינו פתרון זמין וקל לביצוע ספירות מלאי המתבסס על אפליקציה ייעודית

אפליקציה זו מבוססת על תשתיות פריוריטי ואינה דורשת בניה ממשק כל שהוא ,

בסיום ביצוע הספירה ע"י האפליקציה נוצרת  בפריוריטי ספירת מלאי לאישור  ללא צורך בהטענה \ קישור קבצים חיצוניים

שלב פתיחת ספירת מלאי ע"י אפליקציה

300.PNG
301.PNG

שלב פתיחת ביצוע ספירות מלאי ע"י האפליקציה

302.PNG
303.PNG

תוצאה סופית בפריוריטי - ספירת מלאי לאישור

305.PNG
bottom of page